Produktion och kundtjänst är stängd från d. 23/12 till 1/1. Du kan fortfarande handle i webbshoppen.


Villkor

1.  Betalning
Du kan betala med banköverföring, Visa, American Express, Mastercard, JCB, Diners och Maestro. Du kan också betala med Apple Pay och Google Pay. När du betalar med kort dras fakturabeloppet från ditt konto när varorna skickas. Du kan aldrig debiteras ett högre belopp än det du godkände vid köpet. Vi uppfyllar kraven för PCI DSS.

Om du överför pengarna till vårt konto i Middelfart Sparekasse, IBAN DK3616853230532957  / SWIFT(= BIC) MISPDK21, kommer varorna att skickas när vi har mottagit pengarna på vårt konto. Vid specialvaror startas produktionen när beloppet  är mottaget.

Etikettlagret.se får inte ingå avtal med minderåriga (under 18 år) utan målsmans godkännande. Omedelbart efter det att beställningen har slutförts får du en orderbekräftelse via e-post.

2.  Priser
Priserna visas i SEK exkl. moms och andra avgifter. Priserna är dagspriser.
Alla avtal med Etikettlagret.se ingås på svenska.

 
3.  Frakt
Fraktpriset beror på beställningens totala vikt och läggs till automatiskt.
Alla lagervaror skickas i huvudsak med GLS/DB Schenker. De skickas från produktionen i Danmark inom 1-2 vardagar, förväntad produktionstid vid specialvaror är 8-10 arbetsdagar. Beställningar över 40 kg. - kontakta kundservice. 
 
2 kg 5 kg 10 kg 15 kg 20 kg 30 kg 40 kg
GLS/DB Schenker - till företag 157,00 194,00 249,00 297,00 351,00 594,00 846,00
GLS/DB Schenker - till paket-
ombud
211,00 261,00 334,00 399,00 472,00 798,00 943,00

Leveranstiden är 2–6 dagar. Vid leverans till GLS/DB Schenker paketombud finns paketet kvar hos ombudet i 7 dagar. Om paketet inte har hämtats av kunden inom 7 dagar, skickas ett meddelande till kunden igen och om det inte hämtas inom de kommande 7 dagarna, returneras paketet till avsändaren.  För att hämta sitt paket hos ombudet måste du ha med dig ditt paketnummer, som du mottagit från Etikettlagret.se, samt giltig legitimation, t.ex. körkort, pass eller liknande. Etikettlagret.se står för kostnaden som uppstår vid retur av ej hämtat paket.

När du har mottagit dina varor ska du jämföra dessa mot orderbekräftelsen. Om emballaget visar tecken på skada när du mottar försändelsen, ska du öppna paketet i närvaro av GLS/DBSchenker eller annan transportör. Om varan är skadad ska du på fraktbrevet notera att du vägrar att motta försändelsen. GLS/DB Schenker/transportören tar då paketet med sig i retur, du bör själv kontakta Etikettlagret.se så snart som möjligt.
Om du upptäcker skadan först efter att du har öppnat paketet ska du kontakta GLS/DB Schenker, transportören eller oss. Vi uppmanar våra kunder till att anmäla denna typ av skador antingen till Etikettlagret.se, eller direkt till transportören, inom 5 arbetsdagar då detta underlättar processen. Det är viktigt att du sparar emballaget om transportören ev. måste granska emballaget senare. Om en brist kan åtgärdas utan olägenhet för kunden, får kunden acceptera att leverantören åtgärdar bristen.
Det är kundens ansvar att säkerställa att produkten kan användas till det specifika ändamål som är tänkt. Kunden ansvarar för användning som avviker från det tilltänkta.
Fel på produkten som uppstår som följd av felaktig förvaring/hantering från kundens sida kan Etikettlagret.se inte ta ansvar för.
Om leveransen inte kan genomföras på grund av force majeure kan inget ansvar läggas på Etikettlagret.se för detta, Etikettlagret.se kan i givet fall helt eller delvis annullera avtalet eller skjuta upp leveransen med en efter omständigheterna rimlig frist utöver leveransfristen. Force majeure är: arbetsmarknadskonflikter, militär mobilisering, krig, blockad, avspärrningar, politiska oroligheter, statlig inblandning av olika slag, så som beslagtagande, export- och importförbud, avslag på export- och importansökningar från myndigheternas sida, eldsvåda, vattenskada och andra naturkatastrofer, trafikstörningar eller trafikavbrott via järnväg, hamnar eller andra trafikinstitutioner och transportmedel, varubrist på världsmarknaden, valutarestriktioner och förseningar/annulleringar från leverantörens leverantör som följd av force majeure och force majeure-liknande situationer.
Etikettlagret.se är skyldiga att på kundens begäran och för dennes räkning teckna önskad transportförsäkring.
Om etikettlagret.se inte kan leverera inom avtalad tid ska kunden utan onödigt dröjsmål informeras om anledningen till förseningen och upplysas om en ny leveranstidpunkt, om det är möjligt. Kan Etikettlagret.se inte heller åtgärda felet inom skälig tid och leveranstid är av väsentlig betydelse, har kunden rätt att häva köpet. Detta gäller även specialbeställningar.

 
4. Börja använda etiketter
Vi rekommenderar att du testar att placera en etikett på en eller flera av dina produkter innan du sätter etiketter på alla dina produkter, föremål kan ha olika ytspänning vilket påverkar vidhäftningsförmågan.
 
Vi rekommenderar även att gnugga på en etikett om det är tryck på etiketten, eftersom syran på huden i vissa fall kan påverka trycket - om detta är fallet kan man åtgärda detta genom att applicera uv-lack på etiketten!
(Uv-lack ska appliceras under tryckprocessen).
 
5. Förvaring av etiketter
Etiketterna ska förvaras torrt och i jämn rumstemperatur (får inte hamna under 10 grader). De ska förvaras mörkt, t.ex. i kartongen, och får inte utsättas för solljus.
 
6. Retur av varor  
Har du fått defekta eller fellevererade varor ska du omgående kontakta info@Etikettlagret.se. Kom ihåg att bifoga en kopia av orderbekräftelsen och en beskrivning av problemet. Vi byter och skickar en annan vara. Återbetalning ska ske inom skälig tid, utan onödigt dröjsmål. Om företaget företar omleverans eller avhjälpande av felet vid reklamation ska eventuella fraktkostnader återbetalas inom 14 dagar från den dag företaget mottagit den reklamerade varan.
 
7. Reklamationsrätt 
Du har 36 månaders reklamationsrätt på alla varor, men etiketter med självhäftande lim har en naturlig hållbarhet som kan vara mindre än 12 månader. Det innebär att  du antingen kan få varan reparerad, bytt, pengarna tillbaka eller nedsättning av priset beroende på den aktuella situationen. Det är naturligtvis ett krav att reklamationen är berättigad, och att bristen/felet inte har uppstått som följd av felaktig användning/hantering av produkten eller annat skadevållande beteende. Du ombeds att anmäla synliga och icke synliga defekter eller brister till Inge Carlsen, info@etikettlagret.se, Etikettlagret.se inom skälig tid.
 
Hur snabbt ska jag reklamera?
Du ska reklamera inom skälig tid.
 
Vi ersätter rimliga fraktkostnader. Är reklamationen berättigad ersätter vi naturligtvis dina (rimliga) fraktkostnader. Varan skickas till: Etikettlagret.se, Genvägen 1, 231 62 Trelleborg, Sverige.
 
Vi behöver följande information när du returnerar varan till oss:
När du returnerar varan ombeds du att så detaljerat som möjligt ange vad problemet är. Observera! Vi tar inte emot paket som skickas mot postförskott eller liknande. Kom ihåg att varan alltid ska skickas tillbaka i lämpligt emballage, kom även ihåg att få ett kvitto på försändelsen  så att vi kan ersätta dina fraktkostnader.
 
Etikettlagrets ersättningsansvar, oavsett om detta beror på brister eller försening, kan aldrig leda till en ersättning som överstiger fakturabeloppet. Ansvar för eventuell skada på leveransen (produktansvar): Etikettlagret.se ansvarar endast för personskada, om det kan bevisas att skadan beror på fel eller underlåtenhet från leverantörens sida eller andra som leverantören ansvarar för. Ansvar för skada som förvållas av produkten, fastställs i enlighet med NL 92 § 36:  Kunden ska hålla leverantören skadeslös i den utsträckning leverantören åläggs ansvar gentemot tredje part för sådan skada och sådan förlust som leverantören inte ansvarar för gentemot kunden, se punkt a och b nedan.
Leverantören är inte ansvarig för skada som orsakas av produkten:
a) på fast egendom eller lösöre, om skadan inträffar när produkten är i kundens ägo
b) på produkter som är tillverkade av kunden, eller på produkter där dessa ingår, eller för skada på fast egendom eller lösöre, som dessa produkter som följer produkten orsakar.
I inga omständigheter ansvarar Etikettlagret.se för driftförluster, förlorade intäkter eller andra ekonomiska förluster. Nämnda begränsningar av leverantörens ansvar gäller inte om leverantören har gjort sig skyldig till grov vårdslöshet.
Om tredje part framställer krav mot en av parterna gällande ersättningsansvar i enlighet med denna punkt, ska denna part omgående underrätta den andra parten om detta.
Etikettlagret.se och kunden är båda skyldiga att låta sig stämmas vid den domstol eller skiljedomstol, som behandlar ersättningskrav som påstås ha orsakats av produkten.
Konsument har rätt att utan kostnad öppna förpackningen för att kontrollera att och hur varan fungerar inom rimliga gränser, varan får inte användas ovårdat.
Vi rekommenderar även att läsa mer om säkerhet på nätet på den hemsida för internetanvändare (www.konsumentverket.se)
 
8.A Ångerrätt (för företag - B2B)
 
Du ska meddela oss inom 7 dagar från mottagande om du vill ångra ditt köp. Meddelandet ska lämnas via mail, telefon eller liknande till Inge Carlsen, info@etikettlagre.se, Etikettlagret.se. I ditt meddelande ska du tydligt uppmärksamma oss på att du önskar utnyttja din ångerrätt. Du kan även välja att använda formulär för nyttjande av ångerrätt.
 
Varor som inte omfattas av ångerrätten
Följande typer av varor omfattas inte av ångerrätten:  Leverans av varor som är tillverkade enligt kundens specifikationer eller som har fått en tydlig personlig prägel.
 
Du kan inte ångra ditt köp endast genom att vägra att ta emot varan, du måste samtidigt ge oss ett tydligt meddelande om detta. Etikettlagret.se återbetalar köpesumman endast om varan returneras i samma skick och mängd som vid leverans, dvs. varorna ska vara oanvända. Du mister din ångerrätt om du har använt något av materialet.
 
Din beställning ska skickas retur till oss senast 5 dagar efter att du har meddelat oss att du önskar åberopa din ångerrätt. Du ska själv betala utgifterna i samband med retur av varorna när du nyttjar din ångerrätt. Du bär risken för varans leverans och vid retur ansvarar du för att varan är emballerad på lämpligt sätt.
 
Kom ihåg att spara ditt försändelseskvitto för att du ska kunna dokumentera att du har skickat varan. Observera: Vi tar inte emot paket som skickas mot postförskott.
 
 
Om du ångrar köpet ska varan skickas till eller lämnas hos:
Etiketttlagret.se, Genvägen 1, 231 62 Trelleborg, Sverige
Du kan även ångra ditt köp genom att tydligt meddela oss detta och personligen returnera beställningen på ovanstående adress, under förutsättning att det finns en ömsesidig överenskommelse om detta.
 
Vad ska jag skicka med tillbaka?
Du ska bifoga en kopia på orderbekräftelsen. Handläggningen går snabbare om du dessutom fyller i  vårt standardiserade formulär för nyttjande av ångerrätt
 
Återbetalning av köpesumman:
Om någon av etiketterna har använts, sker en värdeförändring av varan. När Etikettlagret.se har mottagit och värderat den returnerade varan, informeras kunden om detta. Om varan är använd i så stor utsträckning att den inte går att sälja på nytt, har Etikettlagret.se rätt att göra ett värdeminskningsavdrag med upp till 100 %.


8.B Ångerrätt (för privatkunder - B2C)

Du har rätt att frånträda detta avtal utan att ange något skäl inom 14 dagar.

Varor som inte omfattas av ångerrätten:
Följande typer av varor omfattas inte av ångerrätten:  Leverans av varor som är tillverkade enligt kundens specifikationer eller som har fått en tydlig personlig prägel.
 
Ångerfristen löper ut 14 dagar efter att du eller någon tredje part, dock ej transportföretaget, som du anger, tar varan i fysisk besittning.
Vill du utöva ångerrätten ska du till näringsidkaren skicka ett klart och tydligt meddelande om ditt beslut att frånträda avtalet (t.ex. ett brev avsänt per post eller e-post.
För att du ska hinna utöva din ångerrätt i tid räcker det med att du sänder in ditt meddelande om att du tänker utöva ångerrätten innan ångerfristen gått ut. Verkan av utövad ångerrätt Om du frånträder detta avtal kommer vi att betala tillbaka alla betalningar vi fått från dig, bland dem också leveranskostnader (men då räknas inte extra leveranskostnader till följd av att du valt något annat leveranssätt än den billigaste standardleverans vi erbjuder). Återbetalningen kommer att ske utan onödigt dröjsmål och i vilket fall som helst senast 14 dagar från och med den dag då vi underrättades om ditt beslut att frånträda avtalet. Vi kommer att använda samma betalningsmedel för återbetalningen som du själv har använt för den inledande affärshändelsen, om du inte uttryckligen kommit överens med oss om något annat. I vilket fall som helst kommer återbetalningen inte att kosta dig något.
 
Du ska återsända varan till oss utan onödigt dröjsmål och i vart fall senast 14 dagar efter den dag då du meddelat oss om ditt beslut att frånträda avtalet. Ångerfristen ska anses ha iakttagits om du skickar tillbaka varorna innan denna fjortondagarsperiod löpt ut.

Om du ångrar köpet ska varan skickas till eller lämnas hos:
Etiketttlagret.se, Genvägen 1, 231 62 Trelleborg, Sverige
Du kan även ångra ditt köp genom att tydligt meddela oss detta och personligen returnera beställningen på ovanstående adress, under förutsättning att det finns en ömsesidig överenskommelse om detta.
 
Vad ska jag skicka med tillbaka?
Du ska bifoga en kopia på orderbekräftelsen. Handläggningen går snabbare om du dessutom fyller i  formulär för nyttjande av ångerrätt
 
Återbetalning av köpesumman:
Om någon av etiketterna har använts, sker en värdeförändring av varan. När Etikettlagret.se har mottagit och värderat den returnerade varan, informeras kunden om detta. Om varan är använd i så stor utsträckning att den inte går att sälja på nytt, har Etikettlagret.se rätt att göra ett värdeminskningsavdrag med upp till 100 %.

9. Säkerhet
Vår internetbutik drivs i samarbete med  PBS (Pengeinstitutternes Betalings Systemer), och vi har säkerställt att känsliga data som överförs via Internet i samband med köp skickas med SSL (Secure Socket Layer) kryptering. När du anger din betalningsinformation, namn, adress och kreditkort nr. går du in i en så kallad "säker zon".
Själva överföringen är godkänd av PBS och garanterar att transaktionen omfattas av högsta möjliga säkerhet. När du befinner dig i en säker zon visas det antingen en liten "Secure Server"-ikon eller ett låst hänglås längst ner i ditt webbläsarfönster.
Webbsidan använder sig av säkerhetslösningen 3D secure.
 
Vi rekommenderar även att läsa mer om säkerhet på nätet på den hemsida för internetanvändare (www.konsumentverket.se)
 
10. Jurisdiktion
Eventuell tvist ska lösas av antingen Allmänna reklamationsnämnden (ARN) i Sverige eller European Commission Online Dispute Resolution (EU ODR).
ARN: Allmänna Reklamationsnämnden, Box 174,101 23 Stockholm, Tel:+46 (0)8-508 860 00, Besöksadress Kungsholmstorg 5.
EU ODR: https://ec.europa.eu/odr

Den europeiska kommissionens online-plattform för tvistlösning (ODRodr@konsumenteuropa.se kan användas för att lösa tvister.
 
11. Persondatapolitik
Hur behandlar vi dina personuppgifter (Policy gällande Personuppgifter)
För att du ska kunna ingå avtal med oss på Etikettlagret.se, behöver vi följande information:
- Namn
- Adress
- Telefonnummer
- E-mail adress

Vi gör en registrering av dina personuppgifter med syftet att kunna leverera varor till dig. Om du inte önskar att uppge de personuppgifter som det krävs for att slutföra köpet av ett produkt, kommer du tyvärr inte ha möjlighet att köpa produkter på vår hemsida. Vid insamling, bearbetning och användning av dina personuppgifter följer vi alltid alla relevanta lagbestämmelser.

Om du, på vår hemsida har gett os samtycke, använder vi din mailadress för att skicka nyhetsbrev.

Du kan när som helst registrera dig eller avsluta prenumerationen från nyhetsbrevet. Alla nyhetsbrev innehåller en länk till att avsluta prenumerationen. Du kan återkalla dit samtycke när som helst.

Personuppgifterna registreras hos Etikettlagret.se och sparas i fem år, sedan raderas upplysningarna.

När vi inhämtar personuppgifter via vår hemsida säkerställer vi att det alltid sker med ditt uttryckliga samtycke, så att du är informerad om exakt vilka upplysningar som inhämtas och varför.

Direktören och de anställda på Etikettlagret.se har tillgångtill den information om dig som registreras.

Dataansvarig på Etikettlagret.se är Claus Bach.

Vi lagrar och överför inte kunduppgifter krypterat.

Uppgifter lämnade till Etikettlagret.se kommer inte att på något sätt vidareförmedlas eller säljas till tredje part, och vi registrerar inga känsliga personuppgifter.

Dina rättigheter
Som registrerat har du ett antal rättigheter som vi måste säkerställa hela tiden. Du har rätt att begära följande:

- Att komma åt och korrigera/ ändra dina personuppgifter.
- För att radera personuppgifter.

Dessutom har du rätt att protestera över behandlingen av dina personuppgifter och du har rätt att lämna ett klagomål till en dataskyddsmyndighet.
Om du inte längre vill att vi behandlar din personliga information eller för att begränsa behandlingen av din personliga information, kan du också skicka en begäran till vår e-postadress info@etikettlagret.se  Dessa rättigheter har du enligt Personuppgiftslagen (PUL) och kontakt i samband med detta kan du ställa till Etikettlagret.se via email till info@etikettlagret.se
 
Rätt till dataportabilitet på Etikettlagret.se 

Du har rätt att få ut de personuppgifter vi har på dig, som du själv har lämnat till Etikettlagret.se
Om du begär detta kommer personuppgifterna att skickas till dig i ett läsbart format. 

Du har därför också rätt att begära att dina personuppgifter överförs från en personuppgiftsansvarig till en annan, om detta är tekniskt möjligt och om dessa två punkter är uppfyllda:
 
1. Du har själv lämnat de uppgifter som behandlas. 
2. Behandlingen av dina uppgifter är automatisk och baseras på ditt samtycke eller är nödvändig för att fullföra ett avtal. 

Personuppgifter innefattar all informatione som vi på Etikettlagret.se kan spåra tillbaka till dig.  Det kan t.ex. vara personuppgifter, plats lokationer och köpbeteende.  

12. Cookies
Läs mer om vår behandling av cookies här