Produktion och kundtjänst är stängd från d. 23/12 till 1/1. Du kan fortfarande handle i webbshoppen.


VIKTIG KUNSKAP OM THERMOPAPPER

Vad är skillnaden mellan thermopapper till skrivare?
 
Det finns flera olika typer av thermopapper för skrivare:
 
Thermo ECO:
  • Utan beläggning
  • Ger grått/svart tryck
  • Thermo Eco kräver ofta mer värme på skrivarhuvudet, vilket innebär högre spänning och kortare hållbarhet på skrivarhuvudet, samt direkt slitage från pappersrullen
  • Kan rekommenderas i de fall man inte använder skrivaren så ofta!
 
 
Thermo TOP/coated:
  • Beläggning ger längre hållbarhet på skrivarhuvudet.
  • Ger ett kraftigt svart tryck
  • Kräver inte så mycket värme på skrivarhuvudet, vilket innebär lägre spänning och längre hållbarhet på skrivarhuvudet - mindre slitage då pappersrullen har beläggning
  • Kan rekommenderas ide fall skrivaren används dagligen eller ofta!
 
 
Vidhäftning/lim
 
Vidhäftning/lim är en viktig del av etiketten – detta är avgörande för var och på vilket material man kan fästa sin etikett!
 
Ofta kan det vara svårt att fästa etiketter på t.ex. papp och kartong eftersom kvaliteten på papp kan variera från gång till gång då man tillsätter bl.a. återvunnen papp och papper. Detta medför att vidhäftningen inte alltid är tillfredsställande, därför är det viktigt att använda rätt lim på etiketterna.
 
Men det är flera faktorer som påverkar vidhäftningen:
  • Inget fäster på olja och vatten, torka bort olja och vatten innan du försöker fästa etiketten!
  • Damm, mjöl och spindelväv gör det problematiskt att fästa etiketten!
 
Generellt sett är det alltid en fördel att först rengöra eller torka av ytan där etiketten ska fästas.
 
Lim till etiketter baseras på akryl eller gummi med olika tillsatser som ger olika typer av lim sina speciella egenskaper.
 
Det finns många olika typer av lim och det finns som regel en speciell typ av lim som är avsedd för vidhäftning på det material du har tänkt dig.
T.ex. avtagbart lim, frost lim, mycket kraftiga typer av lim, mycket svaga typer av lim, lim för fukt, regn, torra ytor, el, etc. – fråga din leverantör!