Produktion och kundtjänst är stängd från d. 23/12 till 1/1. Du kan fortfarande handle i webbshoppen.


Hur man infogar bilder på runda og ovala etiketter på A4-ark


Så infogas bilder på runda och ovala etiketter på A4-ark.

När man öppnar mallen, är den etikett, som visas med streckade linjer på mallen, lite större än den faktiska etiketten på pappersarket. Det är för att vara säker på, att bilden sträcker sig ut över kanten.
Man ska vara uppmärksam på, att ju mindre etiketterna är, desto svårare är det att göra dem exakt. Det kommer alltid att finnas några felaktigheter vid utskrift från en vanlig skrivare.

Istället för foto kan man också infoga text med hjälp det här verktyget. Isåfall ska först en bild göras i t.ex. Photoshop med texten, och därefter följer man tillvägagångssättet nedan.

Dessa mallar för A-4 etiketter på pappersark är avsedda för allmänt bruk. De är ämnade att vara en riktlinje för att förenkla utskrift av etiketter, men vi kan dock inte garantera, att de kan användas på din dator.
 
Etiketlageret.dk ansvarar inte för den här mjukvaran, så vi kommer därför endast att kunna hjälpa till i begränsad utsträckning.

1. Aktivera redigering2. Aktivera den stora ramen som är runt alla etiketterna, genom att klicka på kanten av etiketterna. Muspekaren ändrar sig och blir så här, när man ska klicka för att aktivera:
3. Aktivera en etikett, på samma sätt som nämnts ovan.4. Klicka på fliken 'Format', sätt muspekaren på den fyrkantiga ramen, högerklicka och välj  'Formatera objekt'5. Välj 'Bild- eller strukturfylld', och infoga från 'fil'. Härefter väljer du din bild, som du hittar på din dator.6. Markera ordet 'Text' och radera det7. Anpassa bilden: Välj 'Beskär', nu går det att dra i de små runda fälten i hörnen.

8. Man kan kopiera slutresultatet till de andra etiketterna på samma sida genom att markera de etiketter, som man vill kopiera till, och därefter trycka Ctrl + Y eller välja knappen ”Upprepa” överst i Words titellinje.