Produktion och kundtjänst är stängd från d. 23/12 till 1/1. Du kan fortfarande handle i webbshoppen.


FSC® -certifierade etiketter

Vi skal ta hand om vår omgivning och det gör vi bl.a. gennom att använda FSC®-certifierade produkter i vår produktion.

Köp med gott samvete!
När en produkt är märkt med FSC®  innebär det att produkten är tillverkad av papper från ansvrsfullt skogsbruk och att man således är med och tar hand om världens skogar samt de människor och djur som är beroende av skogarna.

FSC® säkrar:
  • att det tas hänsyn till bättre levnadsvillkor för naturen, djur och människor i skogarna
  • att det inte fälls mer träd än skogen själv kan reproducera
  • att det på vissa ställen inte skövlas skog samt att fridlysta djur och växter skyddas
  • att skogens invånare, t.ex. ursprungsbefolkningen, har rätt till att använda skogen som de altid har gjort
  • att arbetsförhållanden, inklusive goda lönavtal, är säkra för de människor som arbetar i skogan
  • att lokalbefolkningen får ta del av arbetet och en del av intäkterna som skogen genererar
  • att allt trä kan spåras tillbaka till skogen